top of page

Montessori

Wielkość ludzkiej osobowości zaczyna się już w godzinie narodzin
                                                                          Maria Montessori

 

 

Dlaczego Montessori?


Maria Montessori dostrzegała w każdym dziecku jego niepowtarzalną i indywidualną naturę. Twierdziła, iż każdy powinien rozwijać się  według swoich predyspozycji rozwojowych. To ona zauważyła poszczególne fazy w okresie rozwoju dzieci, podczas których są bardzo podatne na zdobywanie konkretnych umiejętności i z łatwością się ich uczą. 


Maria Montessori w pierwszym okresie życia wyszczególniła najważniejsze fazy takie jak: 
- rozwój ruchowy
- samoobsługi 
- mowy


Rozwój mowy jest wspierany wielotorowo: od najbardziej tradycyjnych form jak mowa rytmiczna (wierszyki, rymowanki, piosenki) przez pracę z książeczkami, zabawy w pytania, zachęcanie do samodzielnego wyrażania się i ćwiczenia w utrwalaniu nazewnictwa przedmiotów opracowane zgodnie z zaleceniami metody. Opiekun prowadzi zajęcia indywidualne z każdym dzieckiem zgodnie z jego aktualnym stanem wiedzy i potrzebami, jak i grupowe, które także są bardzo lubiane przez dzieci.
Doskonalenie koordynacji ruchowej obejmuje ćwiczenia z zakresu koordynacji oko-ręka oraz kształcenie zmysłu równowagi.
Kolejnym obszarem z którym dzieci będą miały codzienną styczność w Klubie Montessori są ćwiczenia praktycznego dnia. Jest to bardzo ważna dziedzina rozwoju – są to czynności związane z troską o własną osobę i troską o otoczenie. Celem tych ćwiczeń jest wypracowanie samodzielności, samoświadomości oraz ufności we własne siły i poczucia bezpieczeństwa. Dzieci uczą się codziennych czynności, takich jak zapinanie i odpinanie guzików, mycie rąk, mycie stolików, zamiatanie i wycieranie podłogi, nakrywanie do stołów, itp.
Przy pracy z każdą pomocą Montessori obowiązują proste zasady: dziecko samodzielnie bierze pomoc z odpowiedniego miejsca przed rozpoczęciem zabawy i po zakończeniu odnosi na miejsce.

 

bottom of page